Hoe voorkomen we de overdracht van (infectie)ziekten tussen dier en mens (zoönose, one health concept)?

vanuit topsector LSH

Bijbehorende clustervragen