Hoe vinden mensen hun weg in de informatiemaatschappij?

Mensen zoeken dagelijks naar informatie, voor werk, voor privéaangelegenheden of voor schoolse taken. Het internet is een bron van onschatbare waarde, maar ook een bron waar mensen hun weg in moeten vinden. Hoe vind je de informatie die je nodig hebt en waar zoek je die, en dus welke strategie kun je het beste inzetten? Uit onderzoek, onder meer uitgevoerd bij de Open Universiteit, weten we dat dit proces van selecteren van bruikbare en vooral betrouwbare informatie geen sinecure is en dat mensen ondersteuning in formele en informele onderwijs settingen goed bij kunnen gebruiken. Het vergt niet alleen het goed kunnen omgaan met nieuwe media, maar ook het systematisch kunnen oplossen van problemen waarvoor informatie noodzakelijk is. Meer onderzoek is nodig om na te gaan hoe mensen in verschillende contexten informatie zoeken, vinden, selecteren verwerken en gebruiken en hoe deze processen in verschillende contexten ondersteund kunnen worden. Deze onderzoeksrichting en de vraag sluiten nauw aan bij diverse vragen die door het DSW-overleg (Decanen Sociale Wetenschappen) zijn ingediend.