Hoe verlopen communicatieve processen in superdiverse stedelijke gebieden en welke rol spelen de aanwezige talen daarin? Wat zijn de gevolgen voor de gemeenschapsvorming en de ontwikkeling van lokale sociale samenhang?

Meertaligheid is een realiteit, niet alleen in de wereld, maar ook in het eigen land. De Taalunie wil weten wat meertaligheid op het terrein betekent voor de positie van het Nederlands.