Hoe verloopt de ontwikkeling van kinderen die niet WEIRD zijn?

Bijna alles wat we weten over hoe kinderen zich ontwikkelen is gebaseerd op rijke, witte, westerse kinderen (Western Educated Industrialized Rich Democratic = WEIRD). Dit is slechts een klein deel van de totale wereldpopulatie, geschat op zo’n 12%. Het schaarse onderzoek naar niet-WEIRDE kinderen laat zien dat de resultaten van WEIRDE kinderen niet representatief zijn voor alle kinderen. Zo weten we bijvoorbeeld dat driejarige arme kinderen 30 miljoen minder woorden van hun ouders hebben gehoord dan driejarige rijke kinderen. Het gevolg is dat arme kinderen minder woorden kennen dan rijke kinderen, en daardoor de kans lopen op onderwijsachterstanden. Ander onderzoek heeft laten zien dat de ontwikkeling van visuele waarneming en doelgericht gedrag cultuur-gebonden zijn: kinderen uit niet-westerse samenlevingen blijken in beide aspecten voor te lopen op westerse kinderen. Nederland is een cultureel divers land waarin niet alleen rijke, witte, westerse kinderen wonen. Over een groot deel van de kinderen die in Nederland wonen en opgroeien weten we bar weinig. Dit geldt niet alleen voor Nederland maar ook voor veel andere westerse landen. Het is noodzakelijk om in de toekomst onderzoek te verrichten naar de ontwikkeling van alle kinderen.