Hoe verliep de kerstening van de Lage Landen (boven en onder de grote rivieren) op lokale schaal en kunnen we door het bestuderen van interacties tussen het Christendom en pagane tradities meer te weten komen over religieuze verandering an sich?

Er bestaat een groot verschil tussen de kerstening van de Lage Landen onder de rivieren - waar de Franken vanaf ongeveer 500 n. Chr. het Christendom aanhingen - en boven de rivieren, waar onder de Saksen pas vanaf de 8e eeuw het christendom doordrong. Dat is althans het klassieke beeld van een tijd (de zg 'vroege middeleeuwen') waarover wij weinig weten en die ook weinig bestudeerd wordt. Kunnen we door een meer nauwkeurige bestudering van lokale kersteningsprocessen, regelgeving en veranderde gewoontes dit grote verhaal nuanceren? Wie was er bij kerstening betrokken, waar sloeg het nieuwe geloof het beste aan en hoe veranderde het landschap van steden en dorpen? En tot slot: Waarom bleef die Rijngrens zo belangrijk, terwijl de Romeinse macht allang vertrokken was en er geen vergelijkbare politieke/militaire macht voor in de plaats kwam? Moet deze grens wellicht ook genuanceerd worden? Wat leert dit alles ons over religieuze transformatie en de maatschappelijke veranderingen die daarmee samengaan?