Hoe verkrijgen wij een stabiel elektriciteitsnet met 100% duurzame energie?

Bronnen van duurzame energie (zon, wind, getijden, ..) zijn niet continu en niet op elk moment in overeenstemming met de vraag. Het elektriciteitsnet moet voldoende lokale, regionale plaatsen hebben waar opslag kan plaatsvinden en moet van voldoende capaciteit zijn om regionale fluctuaties in vraag en aanbod te kunnen opvangen. Opslag kan zijn in elektrische vorm (batterijen) of via omzetting in brandstof. Onderzoek is nodig om kosteneffectief elektriciteit om te zetten of op te slaan. Alleen op deze wijze kan de energievoorziening 100% duurzaam worden.