Hoe verkorten we de ontwikkeling van kernfusie?

Met het teruglopen van de beschikbare fossiele brandstoffen en de bezwaren rond de uitstoot van CO2 daaraan gekoppeld, zou een efficiente energiebron moeten ontstaan waar geen emissies en geen (noemenswaardig) afval achterblijft. Kernfusie lijkt daarop het antwoord, maar wanneer is het rijp voor de productie en eventuele schaalverkleining, waardoor het als multifunctionele energiebron kan fungeren - bijvoorbeeld in auto's en kleine generatoren?