Hoe verhoudt regionale geschiedenis, literatuur en cultuur zich ten opzichte van nationale en transnationale cultuur?

In hoeverre kan men spreken van (trans)nationale impact van de regio? Heeft de regio binnen een natie of een regio in de zin van een groep landen binnen Europa invloed op de ontwikkeling van een overkoepelende identiteit?