Hoe verhoudt een diaspora cultuur en literatuur zich tot de culturele tradities van het moederland en gastland?

Welke patronen van interactie zijn er tussen die tradities en herinneringsculturen en hoe reflecteren die op processen van identiteitsvorming?