Hoe verhouden strafdoelen als preventie,leedtoevoeging en resocialisatie zich tot elkaar en wat is de rol van de heersende maatschappelijke opvattingen?

We weten dat alleen straffen meestal niet helpt, erger, veel mensen worden er aantoonbaar slechter van.Toch is een bepaalde mate van straffen noodzakelijk vanwege de maatschappelijke wens van vergelding. En een bepaalde mate van dwang kan helpen in de behandeling. Aan de ene kant is dan de vraag: wat is voor welke persoon de optimale mix/verhouding van straf en behandeling, aan de andere kant welke mix is houdbaar en aanvaardbaar in de diverse maatschappelijke contexten. Met andere woorden: hoe kom je tot de meest effectieve -in de zin van vermindering recidive- mix van straf en begeleiding, rekening houdend met variaties in de maatschappelijke context? .