Hoe verhouden de verdienmogelijkheden van literair auteurs zich tot de literaire productie in heden en verleden?

Literair auteurs kunnen zelden leven van hun literaire werk alleen. Dat is nooit anders geweest, maar de mogelijkheden die er waren voor auteurs om te verdienen zijn in de loop van de tijd wel veranderd, net als de invloed van de verdienmogelijkheden op de literatuur die gemaakt werd. Ook debatten over de verdiensten van literair auteurs zijn van alle tijden. De 'culturele ondernemers' die auteurs vandaag de dag moeten zijn, kunnen leren van onderzoek naar de verdienmogelijkheden in het verleden, en debatten daarover.