Hoe verenigen we duurzaamheid met concurrentiekracht?

De vraag is hoe we onze samenleving zo kunnen organiseren dat we rekening houden met toekomstige generaties en tegelijkertijd economische ontwikkeling niet afremmen. Hoe kunnen zowel producenten als consumenten gestimuleerd worden om zich op een meer duurzame manier te gedragen?