Hoe verbindt de menselijke verbeelding (uitgedrukt in film, literatuur, games etc.) heden en verleden met elkaar?

De mens kenmerkt zich doordat hij besef heeft van het ‘nu’, een daaraan gerelateerd verleden en een daarmee verbonden toekomst. De manier waarop culturen deze tijdlijn in de verbeelding vorm geven, verschilt echter aanzienlijk. Er zijn indianenstammen die de toekomst zien als dat wat achter je ligt omdat de mens immers geen ogen in het achterhoofd heeft. De snelle technische ontwikkelingen in de jaren twintig van de vorige eeuw maakten dat literatuur en film in delen van Europa een lineaire verhaallijn opgaven, om zo een veelheid aan gelijktijdige indrukken te suggereren. Hoe maken fictieve verhalen het mogelijk om in verschillende tijden en in verschillende omstandigheden het heden met een mogelijke toekomst te verbinden en welke rol speelt daarbij dat heden?