Hoe verbeteren we personalized medicine voor hersenaandoeningen?

De huidige therapieën voor veel hersenaandoeningen verlichten symptomen slechts in een subset van patiënten: verschillende patiënten met dezelfde diagnose reageren niet altijd hetzelfde op hetzelfde medicijn. Voor sommige aandoeningen, zoals bijv. bepaalde vormen van borstkanker, is succes van een behandeling gekoppeld aan een genetische predispositie en kan gericht en efficiënt gekozen worden voor een behandeling. Dit is echter nog lang niet het geval bij hersenaandoeningen. Personalized medicine - het toepassen van een therapie afgstemd op bijv. een genetische predispositie - kan drastisch verbeterd worden door meer onderzoek naar patiënten-heterogeniteit en therapie-uitkomst te stimuleren.