Hoe verbeteren we energieproductie op zee zonder deze te vervuilen (zowel visueel als in termen van ruimte) met een buitensporig aantal constructies?

Probleemstelling: Op zee is een enorme hoeveelheid energie beschikbaar, zowel hernieuwbaar in de vorm van wind, golven, getijden en stroming als conventioneel in de vorm van offshore gewonnen olie, gas en mineralen. Wetenschappelijke uitdagingen: ontwikkeling van nieuwe typen energiewinning uit wind, golven en stroming; ontwikkeling van installaties onder de zeebodem; monitoring, efficiënt onderhoud en tijdige verwijdering van offshore constructies; diepzeemijnbouw, robotica voor toepassingen in de diepzee, veilige constructies voor het Noordpoolgebied