Hoe verbeteren en vergemakkelijken we de ontsluiting en toegang tot ons cultureel erfgoed?

Onze culturele identiteit en ons cultureel erfgoed zijn in beeld- en woordtaal gecodeerd. De hoeveelheid bronnen die digitaal tot onze beschikking staan is schier onafzienbaar. Het merendeel van het beeldmateriaal dat op internet beschikbaar is, kan echter alleen op basis van de schriftelijke 'tag' gevonden worden: de automatische analyse van beeld staat nog steeds in de kinderschoenen. Ook de automatische analyse van teksten is nog niet ver gevorderd: om te kunnen beschikken over hanteerbare, interpreteerbare en betekenisvolle informatie moeten informatiespecialisten samenwerken met experts met verstand van semiotiek, geschiedenis en cultuur. Daarnaast is het zo dat toegang tot ons cultureel erfgoed van essentieel belang geacht wordt voor de vorming van nieuwe generaties, en voor de bevordering van een culturele identiteit, op nationaal en transnationaal niveau. De data dienen dan ook toegankelijk gemaakt te worden voor verschillende doelgroepen in onze maatschappij.

Bijbehorende clustervragen