Hoe verandert in de toekomst het wereldwijde overstromingsrisico en in welke gebieden bedreigt deze de economische ontwikkeling?

Op dit moment hebben meer dan 21 miljoen mensen te maken met overstromingen door rivieren. Deze overstromingen zorgen per jaar voor een geschat verlies aan BNP van 96 miljard dollar. Het is de verwachting dat deze aantallen door klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische groei zullen toenemen naar 54 miljoen mensen en 520 miljard dollar in 2030. Deze getallen zijn nog veel groter als overstromingen door stormvloeden worden meegenomen. De gestelde hoofdvraag leidt tot een groot aantal deelvragen: Hoe zal de kans op overstromen zich ontwikkelen ten gevolge van de combinatie van zeespiegelstijging en klimaatverandering? Op welke manier zijn landen of regio’s in staat zich aan te passen aan het grotere overstromingsrisico, en hoe hangt deze af van de regionale economische, sociaal-culturele en juridische context? Hoe kan de expertise van Nederland op het gebied van hoogwaterbescherming hierbij van dienst zijn? Hoe gevoelig zijn productieketens en de mondiale economie voor toenemend mondiaal overstromingsrisico en welke investeringen om dit te voorkomen zijn gerechtvaardigd? De gestelde wetenschappelijke vraag is dus van levensbelang voor de mondiale veiligheid en economische ontwikkeling en kan alleen beantwoord worden door het combineren van een groot aantal wetenschappelijke disciplines om de ondersteunende deelvragen te beantwoorden.