Hoe verandert het veranderen in een hoogtechnologische samenleving, en met welke vaardigheden kunnen zoveel mogelijk mensen die veranderingen bijbenen?

We horen vaak dat onze samenleving sneller verandert dan ooit, maar die uitspraak is ook in het verleden veel gedaan. Op welke manier verandert het veranderen vandaag de dag, en vooral: wat zijn de kenmerken van verandering in een hoogtechnologische samenleving? Ook moeten we de veelgehoorde gedachte dat ‘het niet meer bij te benen is’ serieus nemen en nagaan welke vaardigheden mensen nodig hebben om te kunnen omgaan met de nieuwe kenmerken van verandering. Waar het een informatie-dichte samenleving betreft, is de oplossing wel gezocht in ‘slingeren’ (Andrew Abbott 2014): We moeten ons door het oerwoud van informatie bewegen als een slingeraap, waarbij we de kracht van nieuwe mogelijkheden zien zonder de oude te vroeg los te laten. Die metafoor is verrassend: de aap als model voor hedendaags overleven. Maar welke vaardigheden heeft de mens ‘als slingeraap’ nodig? Vraagt dat altijd om een hoge opleiding, of juist ook om het behoud van ambachtelijkheid? We kunnen deze vragen beantwoorden door (1) te analyseren welke elementen van (technologische) verandering in de één-en-twintigste eeuw werkelijk nieuw zijn ten opzichte van de twintigste eeuw en (2) de relevantie van de metafoor van de slingeraap voor hedendaagse vaardigheden te onderzoeken, voor verschillende plaatsen en generaties.