Hoe verandert het energiesysteem van Nederland resp. de functie van de energiemaatschappijen wanneer decentraal duurzaam geproduceerde energie – elektriciteit en warmte – op grote schaal plaatsvindt in de gebouwde omgeving (gebouwen, infrastructuur)?

Om aan de behoefte van de maatschappij van duurzaam opgewekte elektrische energie tegemoet te komen, moet ook de gebouwde omgeving in belangrijke mate energie producerend gemaakt worden. Echter duurzame elektrische energie wordt regelmatig geproduceerd op momenten dat deze niet verbruikt wordt (bijv. op een zonnige dag in het weekend). Daarnaast moet in het huidige systeem de duurzaam geproduceerde elektrische energie vooral door de producent zelf weer gebruikt worden. Dit vraagt – zowel op systeemniveau als op individueel niveau – o.m. om opslag van de duurzaam geproduceerde elektriciteit.