Hoe verandert de menselijke tactiele waarneming in de digitale wereld?

Het toenemende gebruik van digitale ‘tools’ verandert onze relatie met de materiële wereld en het ervaren ervan via onze handen. Via digitale media nemen visuele prikkels eveneens sterk toe en domineren ten opzichte van het waarnemen van de wereld via de tastzin. De tastzin is een fundamenteel onderdeel van creativiteit in het maken van artefacten en kunst. De tastzin is belangrijk voor ons welbevinden. Hoe zullen de op hande zijnde veranderingen de menselijke tastzin en creativiteit beïnvloeden? Zullen nieuwe zenuwbanen ontstaan? Zal het creatief maken met handen veranderen en hoe? Zal het minderen van tactiele ervaringen ons welbevinden beïnvloeden? Zijn er veranderingen in het brein te meten bij generaties voor en na de digitale revolutie om fysiologische veranderingen te vinden? Is het mogelijk om een lang tijd studie op te zetten om kwalitatieve veranderingen in tactiliteit, creativiteit en welbevinden te monitoren? Dit zal aanwijzingen geven om tactilteit en het maken met handen te definieren en een positie te geven in onderwijs en gezondheidszorg.