Hoe ver reikt de ruimte (heelal)?

Op basis van de huidige technieken schijnt het mogelijk te zijn om uit te rekenen hoe groot ons (zichtbare) heelal is. En dan nog! is er sprake van een 'rand' die ons heelal begrenst? en zo ja, wat zit er dan áchter die rand?