Hoe te komen tot een gebalanceerde, betaalbare, veilige en duurzame energietransitie in (noordwest) Europa? Welke duurzame (geo-) energiekeuzes zijn inhoudelijk gezien dan verstandig voor Nederland?

De energievoorziening is in transitie. Klein- en grootschalige productie uit duurzame bronnen vervangen een steeds groter deel van de grootschalige, fossiele productie. Een verdere integratie van gas, warmte en elektriciteit maakt het mogelijk om bronnen onderling uit te wisselen en slimmer te organiseren. Een gebalanceerd en betrouwbaar energiesysteem kan gerealiseerd worden met snel regelbare opwek, infrastructurele connecties (tussen verschillende netten of internationaal tussen elektriciteitsnetwerken), sturing van de energievraag en opslag van warmte, elektriciteit en/of gas. Daarnaast moet er aandacht zijn voor een schone transitie, waarbij de betrouwbaarheid en betaalbaarheid gewaarborgd blijven. Door tijdig te kijken welke uitdagingen voor ons liggen, kunnen gefundeerde keuzes gemaakt worden voor welke duurzame (geo-) energiekeuzes het verstandigst zijn voor Nederland met daarbij de vraag hoe deze in het energiesysteem te integreren. Het belangrijk om in het oog te houden dat vragen rond een duurzame energietransitie veelzijdiger zijn dan puur technologisch. Ook op maatschappelijk gebied zijn er belangrijke vragen te stellen met betrekking tot bijvoorbeeld publieke acceptatie. In een (noordwest) Europese visie (2030-2050) kan Nederland, vanuit haar sterke positie op het gebied van de ondergrond (geothermie, ccs, gasopslag, maar ook olie- en gaswinning) een unieke rol vervullen en tegelijk baat hebben van de krachten van anderen.