Hoe stimuleren en verbeteren we de eigen regie van de cliënt/patiënt in de GRZ/ouderenzorg. Welke professionele zorg- en behandeldeskundigheid is hiervoor nodig? Hoe ontwikkelen we die deskundigheid?

De nieuwe definitie van gezondheid wordt omschreven als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in de context van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. De eigen opvatting van de kwaliteit van leven staat daarbij centraal. Zorg- en behandeling richten zich op het versterken van de mogelijkheden van de cliënt/patiënt om zelf verantwoordelijkheid te nemen en de grip op het eigen leven te houden. Het centraal stellen van de eigen regie vergt een domeindoorbrekende zorg op weg naar bestaansgerichte zorg, waarbij een verbinding wordt gemaakt tussen het gewone leven van cliënt/patiënt en zijn (gezondheids) problematiek. Versterken van ‘eigen regie’ vergt een samenspel tussen individu, sociale omgeving en passende (behandel)zorg en ondersteuning.