Hoe sterven mensen..

Scala van feitelijke oorzaken die tot de eigenlijke dood voeren. Mogelijke fasen in het stervensproces (bijvoorbeeld fatale ziekte, voedselweigering, verzwakking, longontsteking, verstikking), Stervensduur (seconden tot maanden), Al dan niet bewust meemaken van het sterven, Indien bewust (niveau?) aard en ernst van het lijden, Hoe hierop te anticiperen? Hoe het lijden te ondervangen? Is het mogelijk jaren tevoren al naar een vorm van overlijden te leven? Oftewel: hoe zou men moeten leven om de kans op bijvoorbeeld hartstilstand te maximaliseren? Let op: dit is geen verschrijving!