Hoe speel je theater uit de Gouden eeuw?

Vondel, Bredero, Hooft het zijn klinkende namen en hun theaterstukken behoren tot de canon van de Nederlandse literatuur. Toch worden er weinig 17e-eeuwse stukken door moderne gezelschappen op het repertoire genomen. Waarom gaapt de kloof tussen modern theater en theater uit onze Gouden eeuw zoveel wijder, dan het geval is bij de Shakespeare traditie van de Angelsaksische wereld? Het antwoord zou gevonden kunnen worden in ons gebrek aan inzicht hoe de stukken in 17e-eeuw ten tonele werden gebracht. Ondanks recente studies naar het gebruik van muziek op het Amsterdams vroegmodern toneel of het gebruik van de speelbare ruimte, weten we ontzettend weinig over de spelconventies van de acteurs. Ons beeld wordt nog voornamelijk bepaald door de gedrukte theaterteksten, waarin regie aanwijzingen bijna altijd ontbreken. Theaterteksten die bovendien gedrukt waren om als leestekst te kunnen genieten. Hoe bewogen acteurs? Hoe gebruikten ze hun stem? Wat weten we over tekstbehandeling en interactie met de zaal? Wat voegden zij ongevraagd toe of lieten ze weg uit toneelteksten? Kortom; wat waren de regels van het spel? Onderzoek naar deze speltradities maakt de stukken weer speelbaar en zou dit rijke erfgoed aan een groot publiek kunnen ontsluiten om er levend erfgoed van te maken.

Bijbehorende clustervragen