Hoe slaan we warmte compact en verliesvrij op voor een duurzame energiehuishouding (“warmtebatterij”)?

Fundamentele aspecten van materialen (en het vervaardigen van nieuwe materialen), met daaraan gekoppeld complexe vraagstukken op het gebied van simultaan massa- en warmtetransport, zijn zeer van belang voor een optimale energiehuishouding in de bebouwde omgeving. Meer dan de helft van alle energie die we in Nederland gebruiken is voor warmtevoorziening in gebouwen en industrie. Op dit moment gebruiken we hiervoor vooral gas, maar voor een duurzame energiehuishouding in de gebouwde omgeving is het essentieel om (ook) warmte hierbij in te zetten. Compact en verliesvrij opslaan van warmte (“warmtebatterij”) is hierbij essentieel en een basis voor (Nederlandse) zeer breed toepasbare technologie met radicaal betere energieprestaties. De kernvraag aan de wetenschap is hierbij hoe we op grote schaal lokaal, efficiënt, compact en verliesvrij warmte kunnen gaan opslaan.