Hoe realiseren we een continue verbetering van de energie-efficientie van Nederlandse bedrijven en gebouwen?

Energie efficientie verbetering is centraal in de ontwikkeling naar een duurzame samenleving en een klimaat-bestendige wereld. In de praktijk gaat dit echter zeer moeizaam, en is er zelfs sprake van een vertraging in de afgelopen 15 jaar, terwijl het debat over klimaatverandering juisttot meer eenduidige conclusies komt met betrekking tot de noodzakelijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Energie efficientie verbetering is het gevolg van vele stappen van technologie ontwikkeling (R&D) tot energiemanagement in organisaties en beleid, om de vele barriers te overkomen. Systeem-onderzoek, dat kennis uit verschillende disciplines combineert, is noodzakelijk om een beter begrip te krijgen voor het samenspel van drivers en barrieres, om de belofte van energiebesparing te realiseren.