Hoe organiseren we gebruik van biomassa voor energie op grote schaal inclusief logistiek, hubs, industry clusters (soort industrial ecology op grote schaal)?

Nederland staat voor de uitdaging om de energievoorziening duurzaam te maken, dat wil zeggen dat we op termijn naar een energiesysteem moeten evolueren dat CO2-neutraal is. Ook de toekomst van voedselvoorraden kan hierbij een rol spelen. Aan de basis van de noodzakelijke innovatie ligt onderzoek naar energiebronnen, technologieën en materialen, zoals biomassa.