Hoe ontwikkelt zich het nieuwe verschijnsel dat economische activiteiten worden ‘teruggehaald’ vanuit lage-lonenlanden, en hoe kunnen de verschillende Nederlandse regio’s van deze ontwikkelingen profiteren?

Hoewel er nog steeds sprake is van mondialisering/globalisering en het uitbesteden van economische activiteiten naar elders op de wereld (‘off-shoring’), zijn er ook nieuwe tendensen zichtbaar waarbij sommige economische activiteiten juist weer worden teruggehaald naar westerse landen (‘near-shoring’). Om van deze ontwikkeling te kunnen profiteren en op de gevolgen ervan te anticiperen is het van belang de trends goed te kennen en vooral om de kansen voor verschillende regio’s te onderkennen, zodat deze benut kunnen worden.