Hoe ontwikkelt de behoefte van ouderen woonvormen zich onder ouderen?

De behoefte van woonvormen van ouderen veranderd. Hoe kan onderzoek bijdragen aan het in kaart brengen van deze behoeftes. Hoe doe je dat op een goede manier. Nu kiezen ouderen vooral voor dat wat ze kennen. Bestaand kwantitatief onderzoek geeft daar door te weinig bruikbare data en info.