Hoe ontwikkelt de arbeidsmarktparticipatie van vluchtelingen in Nederland zich? Welke relatie is er met de economische conjunctuur? Hoe kan het verschil in arbeidsmarktparticipatie van allochtonen en autochtonen verdwijnen?

Arbeidsmarktparticipatie Hoe verhoudt zich de arbeidsmarktparticipatie van vluchtelingen in Nederland tot die van andere landen in West-Europa. Waaruit zijn de verschillen te verklaren? Welke verschillen in arbeidsparticipatie zijn er met betrekking tot herkomst, leeftijd en geslacht van vluchtelingen? Wat draagt het meest bij aan verhoging van de arbeidsparticipatie?