Hoe ontwikkelen zich de behoefte en de mogelijkheden van de beheersbaarheid en betrouwbaarheid van duurzame energie ? (micro / macro)

context : Er zijn veel veranderingen op het gebied van verduurzaming en decentralisatie van energie. a. energie saldering b.energie zekerheid c. sturing bijvoorbeeld verbruik versus aanbod d. season based pricing; e. beschikbaarheid van energie (veel zon, veel wind).
De beheersbaarheid van het geheel van gekoppelde systemen is complex maar essentieel. Tegelijkertijd is de beschikbaarheid en betrouwbaarheid een belangrijke waarde voor de gebruikers.