Hoe ontwikkelen we energiezuinige chemische processen voor de purificatie en ontzouting van drinkwater en voor de recycling van bouwmaterialen?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.