Hoe ontwikkelen we energiezuinige chemische processen voor CO2-conversie en -opslag, voor de conversie van afval en voor de conversie van biomassa in chemicaliën zonder afval te produceren?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.