Hoe ontwikkelen kinderen zelfregulatie - het vermogen om gedrag, emoties en gedachten te reguleren - en hoe kunnen ouders, leerkrachten en zorgprofessionals hen daarbij ondersteunen?

Zelfregulatie ligt aan de basis van de ontwikkeling omdat het een positieve invloed heeft op zowel cognitief als sociaal-emotioneel functioneren. Toch weten we nog onvoldoende van dit onderwerp. Toch weten we eigenlijk weinig over hoe zelfregulatie zich ontwikkelt. Vaak besteden we pas aandacht aan zelfregulatie als het een probleem is, en we geven een kind dan een diagnose als ADHD,ODD, of een angststoornis. Vaak krijgen kinderen ook meerdere diagnoses tegelijk (=comorbiditeit). Omdat bij vrijwel alle psychiatrische problematiek er problemen met zelfregulatie zijn, doet dit vermoeden zelfregulatie aan comorbiditeit ten grondslag ligt. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken hoe kinderen zelfregulatie ontwikkelen en hoe ouders, leerkrachten en zorgprofessionals hen daarbij ondersteunen. Welke kinderen hebben het meest moeite met zelfregulatie en welke gevolgen heeft dit? Welke opvoedvaardigheden zijn hierbij belangrijk en is het bijvoorbeeld effectief om kinderen mindfulnesstechnieken aan te leren op school? Hoe kunnen we het versterken van zelfregulatie toepassen in behandelingen voor kinderen met psychiatrische problemen? Door het vermogen tot zelfregulatie van kinderen te versterken, kunnen we problemen op allerlei gebieden (leren, verslavingen, obesitas, sociale relaties) versterken en wetenschappelijk onderzoek naar deze fundamentele vaardigheid is daarom zeer nodig!