Hoe ontstaat het 'karakter' van een cultuur/volk of anders geformuleerd: welke factoren zijn van invloed op de eigenschappen van een volk?

Wat mij fascineert, is dat een volk/bewoners van een land als groep kunnen worden getypeerd aan de hand van karaktereigenschappen. Nederlanders hebben handelsgeest, Spanjaarden zijn temperamentvol, Aziaten tonen zich al snel onderdanig. Is de vorming van het 'karakter' van het volk afhankelijk van met name klimatologische omstandigheden, de plek op aarde waar het volk al die eeuwen heeft gewoond, of is het een (toevallige) mutatie van het lichaam dat zich heeft ontwikkeld? Waarom zijn Nederlanders zeevaarders en handelaars geworden en Afrikanen niet? Ook (een groot deel van) die laatste groep woont aan het water ...Waarom zijn Aziaten klein (gebleven) en leven zij (gemakkelijker?) in een dictatoriale samenleving en Nederlanders niet/nooit? Ik ben zeer benieuwd wat de uniciteit van een volk bepaalt.