Hoe ontstaan succesvolle innovaties binnen business ecosystems?

We weten dat innovatie (het ontwikkelen en op de markt zetten van nieuwe producten en diensten) allerlei positieve gevolgen heeft: nieuwe medicijnen verbeteren onze volksgezondheid, ‘groene’ producten maken onze wereld duurzamer, nieuwe technologieën kunnen werkgelegenheid opleveren en zelfs hele nieuwe industrieën (b.v. de games industrie). We weten ook dat innovatie plaats vindt in zogenaamde business ecosystems: constellaties van actoren (zoals kennisinstellingen, NGOs, overheden, consumenten en bedrijven) die elkaar beïnvloeden en zo innovatie kunnen maken of breken. Maar we weten niet hoe dat nu precies gebeurt. Zo weten we niet welke competenties bedrijven nodig hebben om innovaties binnen business ecosystems succesvol te ontwikkelen en op de markt te zetten. We weten ook niet hoe innovatiebeleid van (regionale, nationale, internationale) overheden eruit moet zien om business ecosystemen innovatiever te maken. En hoe ontwikkelen ecosystemen zich en wat zijn de consequenties daarvan voor innovatie? Dit soort vragen zijn met name van belang voor de stimulering van innovaties die systeemverandering vereisen.