Hoe ontsluiten we de juiste biomassastromen voor de biobased economy?

Optimaal biomassagebruik is cruciaal voor de BBE. Betreffende aquatische biomassa: • Zeewier: identificatie en ontwikkeling van nieuwe soorten voor hogere opbrengst • Overig (bijv eendenkroos, azolla): modificatie/veredeling gericht op hogere opbrengst Betreffende overige biomassaproductie: • Oliën/vetten (zoals palmolie, soja etc): vetzuurscheiding • Koolhydraten (zoals suikerbieten): structuuranalyse en structuur/functierelaties. Kolhydraatfunctionaliteit. Biotechnologische en chemo-enzymatische conversie: niet alleen nieuwe moleculen met extra functionaliteit t.o.v. fossiele variant, maar ook in één keer omzetting naar het gewenste molecuul. • Veredeling: verhogen efficiëntie fotosynthese