Hoe ondernemen en innoveren mensen in crisissituaties in met name Afrika en Azie?

Entrepreneurship en innovaties zijn veelgehoorde geformuleerde 'doelen'. Volgens prof. Achille Mbembe (Berkely en Johannesburg) wordt er nergens zo innovatief gedacht en ondernemend opgetreden als in veel Afrikaanse landen waar mensen elke dag maar weer moeten zien te overleven. Ook na de Tsunami en nu na de aardbeving in Nepal, zijn mensen wel genoodzaakt om op de een of andere manier de draad weer op te pakken. Hoe werkt deze veerkracht? Wat wordt gemobiliseerd (competenties, middelen, netwerken) en wat kunnen wij in Nederland, die dat niet meer kunnen of zelfs mogen vanwege allerlei regels, hiervan leren?