Hoe om te gaan met technologische hypes?

Wetenschappers en technologieontwikkelaars bevinden zich in een spagaat. Enerzijds moeten ze hoog opgeven over de beloftes van de ontwikkelingen waar ze aan werken, om zo subsidies te genereren en hun onderzoek voort te kunnen zetten. Anderzijds moeten ze bescheiden zijn over hun werk, om te voorkomen dat ze valse hoop wekken en/of de wetenschap (of hun eigen carrière) schade toebrengen. Wat is een verantwoorde manier om met die spagaat om te gaan? Hoe moeten wetenschappers omgaan met het risico op technologische hypes? Hebben ontwikkelaars van medische technologieën hierin een speciale verantwoordelijkheid, omdat zij met patiënten te maken hebben? Wat is de rol van de media?