Hoe om te gaan met onzekerheid in het beleid? Welke rol kan adaptief beleid hierbij spelen?

De toekomst is per definitie onzeker. Wat betekent dit voor het handelen (van overheid en maatschappelijke partijen)? Hoe kun je omgaan met deze onzekerheid. Wat is dan adaptief handelen?