Hoe nemen we in het dagelijks leven beslissingen?

Veel hedendaagse cognitie onderzoekers streven ernaar om de neuronale mechanismen en neurocomputationeel basis van adaptieve besluitvorming in perceptie, actie, en hun onderlinge coördinatie te begrijpen. Vooral de zogenaamde ‘frontostriatal’ neuronale circuits in onze hersenen vormen een mogelijk centrale rol in de besluitvorming van het gedrag van organismen. Een beter begrip van de neurocognitieve mechanismen van adaptieve besluitvorming kan a) bijdragen tot een beter begrijpen van deze mechanismen, b) verschillen tussen individuen beter duiden, en c) kan leiden tot het verbeteren van de diagnostische mogelijkheden en behandeling van cognitieve stoornissen. Er zou idealiter een bundeling van experimentele psychologie, gedragseconomie, wiskundige modellering, mens en dier neurobiologie, neuropsychiatrie, en cognitieve neuroimaging nodig zijn om voortgang te boeken op dit terrein van onderzoek.