Hoe Nederlands was de Nederlandse gouden eeuw?

De gouden eeuw wordt vaak gepresenteerd als het product van Nederlands ondernemerschap, creativiteit en specifieke lokale omstandigheden. Tegelijkertijd weten we dat in deze periode veel Hollandse steden juist te maken kregen met grootschalige inernationale immigratie: het aantal allochtonen in 17e eeuws Amsterdam, Leiden of Haarlem was veel hoger dan tegenwoordig. Dit roept de vraag op hoe 'Nederlands' de producten van die gouden eeuw (in schilderkunst, wetenschap, ondernemerschap) werkelijk waren. Veel kunst uit de gouden eeuw, bijvoorbeeld, hebben wij inmiddels zo geinternaliseerd in onze nationale canon dat we ze nauwlijks nog als migrantenproducties herkennen.