Hoe moeten we omgaan met innovatieve leeromgevingen in het onderwijs?

• Wat vraagt een flexibelere en meer modulaire inrichting van het onderwijs van schoolorganisatie, leraren, leermiddelen en wet- en regelgeving? • Hoe kunnen scholen en leraren onderwijs aanbieden dat meer recht doet aan de diversiteit van leerlingen? Welke arrangementen en organisatievormen zijn denkbaar? • Wat zijn de kenmerken van een effectieve innovatieve leeromgeving en hoe verandert de rol van de leraar daarin? • Wat moet de rol zijn van de overheid en het bedrijfsleven in een stelsel gebaseerd op leerrecht? Wat zou de verhouding van het leerrecht tot de leer- en kwalificatieplicht kunnen zijn? Vervangt het deze, of is het aanvullend? • Hoe kan ICT worden ingezet voor het realiseren van een innovatieve leeromgeving waarin gepersonaliseerd onderwijs mogelijk is? Hoe kan op maat instructie en feedback worden gegeven in een gedigitaliseerde leeromgeving? • Aan welke eisen moet een digitaal leermiddel of leersysteem voldoen om goed, efficiënt en duurzaam te zijn in gebruik en onderhoud? • Hoe zorgen we voor een productieve verbinding tussen formeel op school en informeel leren daarbuiten? • Als informeel leren steeds belangrijker wordt, hoe voorkomen we dat ongelijkheden in onderwijskansen te groot worden? • Hoe kan learning analytics effectief worden ingezet in het onderwijs?