Hoe moeten we innovatieve en creatieve omgevingen benutten voor cultuur en media?

• Wat betekent digitalisering voor de toegankelijkheid van kunst en cultuur? • In hoeverre verandert het (kwalitatief en kwantitatief) gebruik en de consumptie van cultuur en media door digitale verschijningsvormen? Op welke wijze kan de maatschappelijke impact van digitale culturele voorzieningen worden gemeten? • Wat zijn de risico’s van het (ongelimiteerd) ontsluiten, verbinden en bewerken van erfgoedbronnen, onder andere op aspecten als privacy, onafhankelijkheid en authenticiteit. • Wat is de impact van digitalisering op de verhouding tussen consumenten en producenten in de erfgoed- en mediasector? • Leidt de opkomst van de gebruiker-producent tot nieuwe vormen van creatief hergebruik van cultuur? Ontstaan nieuwe mengvormen of cross-overs? Opent het een kanaal om het creatieve potentieel in de maatschappij aan te boren? • Hoe kan meer flexibiliteit van auteursrecht mogelijk zijn binnen en/of door aanpassing van de bestaande (internationale) wettelijke kaders?