Hoe moeten privacy en andere grondrechten gewaarborgd worden in de context van het Internet of Things?

Het Internet of Things brengt met zich mee dat steeds meer gebruiksvoorwerpen in verbinding worden gesteld met het internet. Dit brengt veel voordelen met zich mee. Een auto zou bijvoorbeeld automatisch hulpdiensten kunnen waarschuwen bij een ongeluk. Maar het Internet of Things brengt ook met zich mee dat enorme hoeveelheden gegevens over mensen gegenereerd en verzameld worden. Zulke gegevens zouden gebruikt kunnen worden door instanties, organisaties of personen die andere bedoelingen hebben die niet mijn belang dienen en ook niet het algemeen belang. Daarom roept zulke grootschalige gegevensverwerking vragen op omtrent de privacy.