Hoe milieuvriendelijk is groene energie eigenlijk?

Onze aardolie en aardgas voorraden raken steeds verder uitgeput en de gevolgen van de grootschalige winning van deze energiebronnen (milieuverontreiniging, aardbevingen) worden steeds duidelijker. Het is noodzaak dat we naar alternatieven uitwijken maar hoe milieuvriendelijk zijn die alternatieven eigenlijk? Voor het maken van bijvoorbeeld zonnepanelen zijn ook allerlei grondstoffen nodig. Worden die wel op een zorgvuldige manier gewonnen zonder grote belasting voor het milieu of staat daar ook financieel gewin op prioriteit 1? En kan er wel voldoende geproduceerd worden om aan de steeds maar groeiende vraag te voldoen? Moeten we niet leren beter om te gaan met wat we hebben en ons zelf "op rantsoen" zetten? Die autoloze zondagen in de jaren '70 hadden in elk geval voor de kinderen grote voordelen!