Hoe meten we het welzijn / de levenskwaliteit van schoolgaande kinderen?

Kinderen zijn bijna elke dag een aantal uren op school. Het is voor iedereen een vormende tijd. Een kind leert op school verschillende belangrijke vaardigheden. Op school zouden leerlingen tot zelfkennis, zelfsturing en verantwoordelijkheid komen. Ze worden gevormd tot mondige staatsburgers. De omgang met andere kinderen speelt daarbij ook een belangrijke rol, de sociale vorming. Uiteindelijk zijn de cijfers/Cito-uitslagen maatgevend voor de eerste stappen in het toekomstige beroepsleven. Het wordt duidelijk dat een kind op school uiteindelijk vooral wordt beoordeeld op zijn kennis en het toepassen van deze kennis tijdens een toets. Omdat deze tijd zo belangrijk is voor een kind vind ik dat er ook rekening moet worden gehouden met de levenskwaliteit van een kind op school. Als een kind zich prettig en veilig voelt en tevreden is op school is dat bevorderlijk voor de leersituatie.