Hoe meet ik de recyclebaarheid van producten en afvalstromen voor een minimal-footprint samenleving?

Een minimal-footprint samenleving veronderstelt kennis van de herbruikbaarheid van complex samengestelde producten en afvalstromen. Daartoe zijn actuele meetgegevens nodig die niet alleen in detail de samenstelling van aangeboden producten en afvalstromen weergegeven, maar ook adaptieve recyclingsprocessen sturen op optimaal hergebruik tegen minimale energiekosten.