Hoe maken we wet- en regelgeving en governance structuren die de (mensen)rechten van mensen nu en toekomstige generaties beschermen en helpen realiseren? Met name met het oog op de SDGs

Good governance is een groot probleem van deze tijd, maar ook onderdeel van de toekomstige oplossingen op het gebied van water, energie, voedsel en andere behoeften. In de SDGs worden ze allen genoemd, al dan niet in relatie tot klimaatverandering. In de praktijk zullen ze steeds vaker met elkaar botsen. Kunnen we sustainable wet- en regelgeving en governance structuren maken die zowel helpen de SDGs te realiseren en mensenrechten te beschermen en realiseren?